Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder, som energi, miljø og naturressursrett, EU og EØS-rett , fast eiendom rettsforhold (plan og bygg, skjønn og ekspropriasjon og entreprise), arbeidsrett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. Firmaet er rangert som  blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene innen rådgivning og prosedyre på sine rettsområder. Vi har en  stor oppdragsmengde for offentlig sektor, og bistår også både næringsliv, privatpersoner.  En særlig spesialitet er analyse av og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. I 2018 vant Lund & Co Advokatforeningens Talentpris for å skape en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde talentene.

En stadig økende oppdragsmengde gjør at vi trenger flere dyktige medarbeidere:

Vi søker 2-3 advokater/fullmektiger på følgende arbeidsområder:

 • Energi, miljø og naturressursrett
 • Selskapsrett, transaksjoner og skatt, spesielt innen energibransjen
 • Fast eiendom rettsforhold, plan- og bygningsrett, entreprise, skjønn og ekspropriasjon
 • EU og EØS-rett, anskaffelser og konkurranserett
 • Arbeidsrett

Hva vi forventer:

 • Svært gode karakterer, gjerne med erfaring/ spesialisering innen ovennevnte fagfelt
 • Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • At du liker å gå i retten
 • At du er en lojal og utpreget lagspiller

Vi tilbyr:

 • Spennende, krevende og varierte arbeidsoppgaver
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Konkurransedyktige vilkår og bonusordning

Vi søker advokater gjerne med noen års erfaring innen ovennevnte områder, men også ferske kandidater med interesse for våre fagfelt kan søke.

Søknad MED CV, attester og kopi av vitnemål / karakterutskrift Sendes  inn på via CVideo, Eller på e-post til Mariann Hernes Brynlund  mhb@lundogco.no  .

Mer informasjon på www.lundogco.no .