Lund & Co søker ansatt med god IT-kompetanse til vår administrasjon

Lund & Co er et spesialistfirma med særlig fokus på utvalgte rettsområder, – energi, miljø og naturressursrett, fast eiendoms rettsforhold, arbeidsrett, EU og EØS-rett og medierett. Firmaet har en omfattende prosedyrevirksomhet. I 2018  vant Lund & Co  Advokatforeningens Talentpris for å ha skapt en likestilt arbeidsplass som klarer å beholde talentene.

Lund & Co er blant de mest kompetente advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår bedrifter og privatpersoner og har en stor oppdragsmengde for offentlig sektor. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. Vi har en relativt liten, men kompetent administrasjon, som også utfører selvstendige oppgaver overfor flere av våre klienter.

Vi søker en ansatt med god IT-kompetanse som skal fungere som støtte for firmaets advokater og administrasjon

Vi søker etter en person til vår administrasjon med svært god IT-kompetanse i et vikariat frem til desember 2021, med mulighet for fast stilling. Tiltredelse så snart som mulig.

Du vil få en sentral rolle i kontordriften. Du må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene. Videre vil du  jobbe med overgang til nytt saksbehandlingssystem, juridiske dokumenter, maler og erfaringsarkiv for vår saksbehandling og fakturering og regnskap, nye hjemmesider for våre klienter, Lovdata Pro og andre relevante nettbaserte rettskilder, samt IT-verktøy i forbindelse med utdragsarbeid, aktørportal mv.

Arbeidsoppgavene er først og fremst kontoradministrative, men det kan også være noe reisevirksomhet i forbindelse med arrangementer som firmaet har ansvaret for.

Hva vi forventer:

 • Relevant utdanning, med gode eksamensresultat
 • God kunnskap om relevante IT-verktøy
 • God kunnskap om aktørportalen, lovdata pro, samt nettbaserte løsninger for utarbeidelse av utdrag
 • God skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også engelsk
 • At du er serviceinnstilt
 • At du er pedagogisk og flinkt til å veilede andre ansatte i IT-relaterte problemstilling
 • At du er en lojal lagspiller
 • At du kan ta i et tak når det trengs også for andre oppgaver

Vi tilbyr:

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
 • Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
 • Et hyggelig sosialt miljø
 • Konkurransedyktige betingelser

Vi ser gjerne at du har noen års erfaring helst fra advokatbransjen, domstolene eller juridisk avdeling i forvaltningen

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider www.lundogco.no på CVideo, eller på e-post til Mariann Hernes Brynlund mhb@lundogco.no

Mer informasjon på www.lundogco.no