Møter på Teams/Skype og telefon

På grunn av restriksjoner om reiser og møter er flere berammede seminarer, regionmøter, landsmøter mv utsatt. De fleste arrangementene er flyttet til høsten 2020, og informasjon om dette fremgår av hjemmesidene til organisasjonene vi er sekretariat for. For ytterligere informasjon, ta kontakt med

 • Mariann Brynlund, 99 11 99 60

Alle andre møter vil bli gjennomført som fjernmøter via Teams, Skype eller per telefon. Vi vil ta kontakt for å avklare om det er behov for utsettelse.

Vi vil også kunne gjennomføre planlagte kurs som nettkurs.

Ny midlertidige forskrift om fjernmøter i kommunene

Forskriften åpner for at folkevalgte organer kan avholde sine møter som fjernmøter, selv om kommunestyret ikke har gitt dem slik adgang etter kommuneloven § 11-7. Det er også gitt adgang til å behandle saker som inneholder taushetsbelagte opplysninger som fjernmøter, og forskriften vil derfor være anvendelig for gjennomføring av nemndsmøter i eiendomsskattesaker.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder fram til 1. august 2020. Henvendelser som kan besvares enkelt på telefon vil ikke bli fakturert. Ta kontakt med

 • Caroline Lund, 99 11 99 01
 • Silje Aga Rogan, 99 11 99 56
 • Ina Storstrøm, 99 11 99 61
 • Hanne Strand, 99 11 99 74

Har du spørsmål om virkningene av de iverksatte tiltak?

Vi har etablert en ordning hvor våre kunder og samarbeidspartnere kan ta kontakt for spørsmål knyttet til arbeidsrettslige eller andre konsekvenser av tiltakene som er iverksatt fra Regjeringen og kommunenes side. Generelle henvendelser som kan besvares enkelt på telefon vil ikke bli fakturert. Ta kontakt med ansvarlig advokat på saken, eller

 • Jarl Borgvin Dørre, 90 50 34 81, (arbeidsrett, permitteringer mv)
 • Norunn Løkken Sundet 99 11 99 36, (arbeidsrett, permitteringer mv)
 • Chirsti E Hurlen, 99 11 99 65 (arbeidsrett, permitteringer mv)
 • Jon Wessel-Aas, 97 06 21 20 (personvern, offentlighet mv)
 • Ulf Larsen, 99 11 99 05 (selskaps- og kontraktsrettslige spørsmål)
 • Per Andreas Bjørgan, 99 11 99 02 (konkurranserettslige spørsmål og spørsmål om offentlig støtte)

Respekter norsk lov og vis hensyn!

Mange av våre kunder er distriktskommuner med mange hytter, som sier at de desverre ikke kan håndtere en stor tilstrømming av hyttefolk. Regjeringen har i dag 15. mars 2020 vedtatt ny forskrift om forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. Lund & Co oppfordrer alle til å respektere pålegg fra myndigheter og vise hensyn.