Fra tidligere har Chirsti erfaring som advokatfullmektig fra advokatfirmaet Wiersholm, hvor hun hovedsakelig arbeidet med fast eiendom og entreprise. Hun har også arbeidet som dommerfullmektig ved Drammen tingrett og som spesialrådgiver ved Stortingets konstitusjonelle avdeling. Våren 2016 deltok hun på sjefskurset ved Forsvarets høyskole.

Chirsti har fra sin tid i domstolene bred erfaring både innen privatrettslige og offentlige fagområder, og har særlig kompetanse innen tvisteløsning og prosedyre.

Hun begynner i Lund & Co 1. januar 2018. Vi gleder oss til å få Chirsti med på laget!