Lund & Co sitt oppdrag omfatter arbeid med Strømpris.no, som Forbrukerrådet er i ferd med å utvikle for å gi forbrukerne informasjon om strømmarkedet. Arbeidet omfatter både konkurranserettslige, kontraktsrettslige og rettspolitisk spørsmål.

Arbeidet vil bli utført av advokatene Caroline Lund, Håkon Holm Westad og Hilde K. Ellingsen.