Lund & Co vant anbudskonkurransen om rammeavtale for juridisk assistanse til NVEs internasjonale bistandsprogrammer.

Firmaets partnere har gjennom flere år tatt til orde for at den lovgivningskompetansen som Norge besitter innen naturressursforvaltning generelt og vannkraft sepesielt, også bør komme utviklingsland som Norge samarbeide med til gode. Lund & Co har også tidligere vært engasjert i bistandsarbeid og har nå innledet et samarbeid ILPI (International law and Policy institute). Vi i Norge nyter godt av det arbeidet våre fremsynte politikere etablerte for mer enn 100 år siden. Det gjelder ikke minst ordninger for benefitsharing som det norske regelverket påvannkraftsektoren er tuftet på. Erfaringer fra norsk vannkraft har overføringsverdi til andre land,

Vi ser frem til å komme i gang med dette arbeidet

uttaler partner Caroline Lund.