Hils på våre to nyansatte advokatfullmektiger Maria Robertsen og Tora Elise Mårtensson Aune, og vår nye advokatassistent Benedicte Torp.

Maria Robertsen

Maria har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, hvor hun våren 2023 skrev masteroppgave om retten til å bli glemt fra mediers nettarkiv i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen med tilhørende rettspraksis fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Maria er godt kjent hos Lund & Co fra tidligere blant annet gjennom to trainee-opphold. Før hun ble jusstudent, tok Maria flere studiepoeng innenfor sammenlignende politikk, og har blant annet skrevet en bacheloroppgave med tittelen «Fra demokratioptimisme til demokratisk tilbakegang? En case-studie av Russland». Maria tiltrådte som advokatfullmektig i Lund & Co i august 2023.

Fagområdene Maria er særlig interessert i å jobbe med er medier og kommunikasjon – ytringsfrihet, personvern og opphavsrett, arbeidsrett og EU/EØS-rett.

Tora Elise Mårtensson Aune

Tora tok sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2023, Hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett ved Juridisk fakultet fra høsten 2022 til våren 2023, og skrev en 60- studiepoengs masteroppgave om medvirkningskravet i plan- og bygningsloven § 5-1. Maria tiltrådte som advokatfullmektig i Lund & Co i august 2023.

Fagområdene Tora er særlig interessert i å jobbe med er energi-, miljø og naturressursrett, plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold.

Benedicte Torp

Benedicte har lang erfaring som advokatassistent, hvorav 7 år har vært i Lund & Co fra tidligere. Benedicte er dermed godt kjent med firmaet fra før, og vi gleder oss til å få henne tilbake på laget.

Velkommen til oss!