Stortinget har i år vedtatt nye krav til organisering av nettselskapenes virksomheter, og nærmere regulering er under utarbeidelse av myndighetene. I samarbeid med KS Bedrift og Distriktenes energiforening, Defo, inviterer LVK nettselskapene og deres eiere, LVK-kommunene, til seminar om aktuelle temaer som:

  • Hvilke hensyn og interesser bør kommunen som eier legge vekt på
  • Hvordan utvikle tydelige eierstrategier
  • Hvordan styrke selskapets evne til fremtidig verdiskaping
  • Nettselskapet som samfunnsaktør og som forretningsdrivende

På seminaret vil du høre fremstående foredragsholdere med særlig kompetanse, som vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, NVE, advokatene Ulf Larsen og Per Andreas Bjørgan, advokatfirmaet Lund & Co og partner Espen Fossum, Thema Consulting mfl. Den fremtidige organiseringen av nettselskapene reiser spørsmål både om økonomi, jus, politikk, forretning og forvaltning, og LVK kan med sikkerhet love deg ny kunnskap av direkte betydning for deg ved deltakelse på seminaret.

Det er begrenset med plasser, og vil praktiserer «først til mølla» -prinsippet ved påmelding.

Se program for påmeldingsinformasjon.

Vel møtt!