Ved Borgarting lagmannsretts dom 30. januar 2023 er selskapet v/Mads Hansen tilkjent 80 000 kroner i erstatning for de urettmessige kostnadene Bakkes straffbare handling medførte.

Erstatningskravet har vært behandlet som en del av straffesaken mot Erland Bakke, og ble prosedert av senioradvokat Constance Jessen Holm i både tingrett og lagmannsrett. Selskapet, som hadde betalt Hansens utgifter utløst av Bakkes handlinger, fremmet erstatningskravet først for lagmannsretten, og fikk dekket kravet sitt fullt ut.

Mads Hansen er svært fornøyd med resultatet, og da er vi også fornøyd, uttaler advokat Jessen Holm.

Lund & Co gratulerer!