I følge partner i Lund & Co og tidligere konkurransedirektør i ESA Per Andreas Bjørgan er dette i så fall resultatet av norsk lov og ikke EØS-avtalen. Norske myndigheter har fullt ut herredømme over dette regelverket. Nedenfor følger artikler i Dagbladet og Juristkontakt.