Maria har tidligere erfaring fra Stortingets utredningsseksjon, fra Sivilombudsmannen og Datatilsynet. I Høyesterett har hun vært tilknyttet Høyesteretts EØS-gruppe, og i 2017 hospiterte hun ved EFTA-domstolen i Luxembourg. Hun har også jobbet med implementering av GDPR i domstolene.

Vi ser frem til at Maria blir en del av vårt hyggelige og faglig sterke advokatteam.