Silje ble ansatt som advokatfullmektig i Lund & Co i 2007, og har senere jobbet som advokat og senioradvokat. Hun har omfattende prosedyreerfaring, og fikk møterett for Høyesterett i agust 2015. Silje arbeider innen alle firmaets fagområde, og har en særlig kompetanse innen enerigrett, eiendomsskatt, kommunalrett og forvaltningsrett. I 2015 ble hun oppnevnt i Advokatforeningens lovutvalg for forvaltningsrett. Hun jobber også med fast eiendoms rettsforhold, ekspropriasjon og skjønn samt plan- og bygningsrett.

Vi er svær glade for å ha Silje med oss videre!