Hilde K. Ellingsen tiltrådte som senioradvokat hos Lund & Co 1. mars 2019. Hun har en PhD i europarett fra Universitetet i Oslo fra 2018. og kom til Lund & Co fra en stilling som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Senter for europarett.  Hilde har også vært gjesteforsker ved Columbia University Law School og har en LL.M fra New York University Law School. Hun har tidligere jobbet i Justisdepartementets lovavdeling og hos Regjeringsadvokaten.