Aksel E Hillestad har en BSc i International Relation fra LSE i London, og master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo. Han kommer fra stilling i Klima- og miljødepartementet, hvor han har vært siden 2010. Han har jobbet med EØS-saker, forskriftsfastsettelse, CO2-håndtering (politisk og juridisk), internasjonal kvotehandlel med utslippsreduksjoner, internasjonale forhandlinger (inkludert forhandlingene om en ny klimaavtale i Paris).

Constance Jessen Holm studerer rettsvitenskap ved Universitet i Bergen. Denne våren fullfører hun også en bachelorgrad i latinamerikanske studier ved samme univeristet.

Begge begynner i Lund & Co i august 2016.