Viljar Sebastian Simonsen

Viljar har mastergrad fra Universitetet i Tromsø våren 2022, og har hatt stilling som vitenskapelig assistent samme sted. Han har spesialfag i selskapsrett og opphavsrett. Før han begynte i Lund & Co har han hatt flere traineeopphold i ulike advokatfirmaer, samt vært praktikant i Høyesterett. Viljar tiltrådte som advokatfullmektig i Lund & Co i august 2022, og hadde allerede etter to måneder sin første fullmektig sak som pågikk i to dager for Oslo tingrett. Viljar var forsvarer for en 33 år gammel mann som var tiltalt for ordensforstyrrelse, brudd mot politiets pålegg og uberettiget adgang. Tiltalte erkjente straffeskyld, og Viljar bisto til at straffen ble vesentlig redusert i forhold til aktors påstand.

Fagområdene Viljar er særlig interessert i å jobbe med er selskapsrett, medierett, fast eiendom og entreprise, urfolksrettigheter og energi-/miljørett.

Hanna Hågensen Aasen

Hanna begynte som advokatfullmektig 2. januar 2023. Hanna har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo høsten 2022. Før hun begynte å studere juss, var hun aktiv i flere ungdomsorganisasjoner, særlig i Operasjon Dagsverk og i miljøbevegelsen. Fra tiden som student har hun særlig erfaring med menneskerettslige problemstillinger fra stilling som vitenskapelig assistent ved Norsk senter for menneskerettigheter, og med arbeidsrett i stilling som fast trainee hos LO. Hun har tidligere også hatt to traineeopphold i Lund & Co.

Fagområdene Hanna særlig er interessert i å jobbe med er arbeidsrett, og energi-, miljø og naturressursrett.

Vi ønsker Viljar og Hanna velkommen til Lund & Co-teamet!