Lasse G. Våg begynte som trainee i Lund & Co i 2013 og ble ansatt som fullmektig i 2014. Han arbeider særlig med arbeidsrett, tingsrett, energi og naturressursrett og prosess. Våg har utgitt en rekke fagartikler og er blant annet medforfatter av boka Oppsigelse ved sykdom og sykefravær og lovkommentarene til arbeidsmiljøloven på Lovdata/Karnov.

Constance Jessen Holm har vært ansatt i Lund & Co siden 2016. I 2019 var hun i permisjon og arbeidet som utreder i Borgarting lagmannsrett. Holm arbeider særlig med fast eiendom, medierett, eiendomsskatt og tvisteløsning.

Vi gratulerer og er glade for å ha de med på laget!