Utvalget er en del av regjeringens tiltaksplan for å bedre rammene for ideelle leverandører av helse- og sosialtjenester. Utvalget skal levere sin innstilling innen utgangen av juni 2016. Regjeringen skriver på sine sider at den “ønsker å videreføre og videreutvikle samarbeidet med ideell sektor om leveranser av helse- og sosialtjenester”. Regjeringen har derfor utarbeidet en tiltaksplan som tar sikte på å bedre rammevilkårene for de ideelle tjenesteleverandørene på helse- og sosialområdet.

Les mer om utvalget, oppnevning og mandat på regjeringen.no: Oppnevning av ekspertutvalg