Per Andreas Bjørgan kommer fra stillingen som konkurransedirektør i EFTAs overvåkingsorgan, ESA. Fra 2001-2008 var Bjørgan i ESAs juridiske avdeling, hvor han prosederte en rekke saker både for EFTA- og EU-domstolen. Han var direktør for avdelingen for konkurranse og statsstøtte frem til 1. oktober 2014.

– Med sin erfaring og kompetanse i EØS-rett og grundige kjennskap til EU-systemet, vil han tilføre Lund & Co kvalifikasjoner som få, om noen andre er i besittelse av. Både offentlig sektor og næringslivet møter EØS-retten daglig, og Bjørgan vil kunne rådgi våre klienter på en målrettet og effektiv måte. Vi ser frem til et spennende samarbeid og ønsker Per Andreas velkommen til oss, sier Caroline Lund