Høyesteretts dom i gruppesøksmålet boligeiere i Oslo kommune har anlagt mot kommunen falt 25. juni 2019. Boligeierne i Oslo tapte hovedspørsmålet om bunnfradrag, og dommen gir ingen endring av dagens eiendomsskatteordning i Oslo. Det er et godt resultat for boligeierne som har spilt et høyt spill. Les hvorfor i partner Silje Aga Rogans kronikk i DN.