Runar har en master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo. Han har vært vittt.ass og har skrevet om internasjonal investeringsvoldgift. Vi er svært glade for å få Runar med i Lund & Co teamet.