Forslaget vil innebære at kommunenes inntekter fra eiendomsskatt på vannkraftanlegg reduseres ytterligere, fordi grunnrenteskatten, som er en statlig skatt, kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget. En økning av grunnrenteskatten slik Regjeringen foreslår, betyr med andre ord en redusert eiendomsskatt til kommunene.

LVK mener omfordelingen av vannkraftformuen mellom stat og kommunene er i strid med Stortingets forutsetninger ved kraftskattereformen. Da grunnrenteskatten ble innført var satsen for grunnrenteskatten 27 %. Forslaget nå er en økning til 35,7 %.

For å unngå videre omfordeling mellom stat og kommune vil LVK krever at koblingen mellom grunnrenteskatten og eiendomsskatten på vannkraftanlegg oppheves.