Retten har gitt lokalbefolkningen medhold i at det var de som opprinnelig hadde eiendomsretten til området, og denne er ikke senere utslettet av staten.

– Dette er en viktig dom i norsk rettshistorie og en seier for lokalbefolkningen og for urfolks rettigheter, sier advokat Caroline Lund, partner i Advokatfirmaet Lund & Co. Sammen med advokatene Lasse Gommerud Våg og Carsten Smith Elgesem representerte hun lokalbefolkningen i rettsaken som gikk over tre uker i Karasjok i januar

Utmarksdomstolens dom medfører at området på rundt 5.300 kvadratkilometer ikke tilhører Finnmarkseiendommen (FeFo), som til nå har forvaltet grunnen. FeFo har nå fire uker på å ta stilling til om de vil anke dommen. Anken går i såfall direkte til Høyesterett.

– Saken har blitt meget grundig behandlet, først i Finnmarkskommisjonen i 10 år og nå i en rettsak over tre uker. Dommen er omfattende  –  Begge instanser har kommet til samme resultat.

Vi håper at FeFo vil akseptere Utmarksdomstolens dom slik at lokalbefolkningen kan komme i gang med en lokal forvaltning av utmarken i Karasjok, sier Lund.

Dommen markerer foreløpig siste ord i spørsmålet om hvem som eier Indre Finnmark, som har vært omdiskutert siden 1970-tallet.