Hele kronikken kan leses her.

Deler av kronikken ble 16. januar 2023 sitert av Harald Stanghelle i Aftenposten, og den 8. februar 2023 deltar advokat Jessen Holm i en panelsamtale om samiske rettigheter i regi av Amnesty International Norge.

Panelsamtalen arrangeres som et frokostmøte kl. 08.30 på Youngs, og i panelet deltar også tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, miljøaktivist Ella Maria Hætta Isaksen og historiker ved OsloMet Mikkel Berg-Nordlie.

Mer informasjon og lenke til arrangementet finner du på Facebook her.