Advokat Silje Aga Rogan har vært ansatt i Lund & Co siden hun var ferdig på studiene i 2008, og er idag senioradvokat. Silje jobber innenfor alle firmaets rettsområder, med en særlig fokus på beskatning av naturressurser og eiendomsskatt. Hun har omfattende prosedyreerfaring. Hennes første prøvesak gjaldt spørsmålet om skjønnsforutsetningene for ekspropriasjon av grunn til Dovre-banen. Den andre saken gjaldt spørsmål om eiendomsskatt og grensesnittet mellom kraftanlegg og nettanlegg.

Lund & Co gratulerer!