Det er nå litt over 10 år siden  konkursen i Terra Securities. Terra hadde rådgitt og anbefalt åtte kommuner å plassere sine midler i strukturerte finansprodukter, som selskapet hevdet hadde svært lav risiko, men som viste seg i realiteten å være syntetiske kompliserte strukterer med svært høy risiko.

Lund & Co representerer de åtte involverte kommunene. Kommunene har gjennom ulike prosesser lykkes å få redusert sine tap vesentlig. Først ved forliket med DNB på 600 mill kroner (DNBs opprinnelige krav mot kommunene var 1,1 milliard kroner). Kommunene fikk også redusert sitt tap gjennom Depfa saken i London, og vant i Borgarting lagmannsrett saken mot forsikringsselskapet ACE med ca 85 mill kroner, som tilsvarte makismale forskingsbeløp under polisen, med tilegg av forsinkelsesrenter. ACE-saken gjaldt meglernes uaktsomme rådgvining.

Saken som gjenstår er mot forsikringsselskapet AIG, som hadde ansvarsforsikringen for ledelsen i Terra.