Oslo tingrett ga i kjennelse idag forbundet medhold i at Henriksen ikke få lov til å kjøre med Red Bull-reklame på hjelmen inntil en endelig dom i saken foreligger.

– Vi er fornøyd med at Oslo tingrett har gitt oss medhold i vårt rettslige syn på saken, sier generalsekretær i Skiforbundet, Stein Opsal i forbundets pressemelding.