Stig Even Jakobsen arbeider med selskapsrett og transaksjoner både i privat og offentlig sektor og vil styrke Lund & Co innen dette kompetanseområdet. Han har spisskompetanse på investeringer innen fornybar energi-sektoren og transaksjoner for kommuner og fylkeskommuner, offentlig eide selskaper og fond. Han er utdannet siviløkonom fra NHH i tillegg til juristutdannelsen.

Med bakgrunn som siviløkonom og advokat har han en tverrfaglig bakgrunn som gir ham svært god innsikt i oppdragsgivers kommersielle utfordringer, og dermed i stand til å yte målrettet og effektiv juridisk bistand i saker med store innslag av økonomiske problemstillinger. Han har også lang erfaring fra styreverv og som voldgiftsdommer.

Jakobsen arbeider med investeringer innen fornybar energi og har bistått Kommunal Landspensjonskasse – KLP – med flere av pensjonsselskapets investeringer i kraft- og nett bransjen. Han har også bistått Hydro Energi AS, Hafslund AS og flere kommuner. Sist Drammen kommune i fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi.

Jakobsen har de siste 10 årene arbeidet mye med transaksjoner og selskapsrett i offentlig sektor. Oppdragsgiverne har vært staten, kommuner, interkommunale selskaper, kommunalt eide aksjeselskaper, vertskommunesamarbeid og kommunale foretak. Han har blant annet arbeidet mye for avfallsbransjen, vann- og avløpsbransjen og kommunale eiendomsselskaper.

«Det at Stig Even velger Lund & Co er med på å bekrefte Lund & Co som et spesialistfirma. Med Stig Evens tiltredelse vil vi ytterligere styrke vår kompetanse innenfor selskapsrett og transaksjoner, og særlig innen fornybar energi-sektoren. Vi ser frem til å få han på laget», sier managing partner Chirsti Erichsen Hurlen.

Stig kan nås på telefon 975 47 518, eller e-post sej@lundogco.no.