Advokat Thorstein Vale Opdal og advokatfullmektig Lasse Gommerud Våg har skrevet artikkelen ‘Utmålingen av avsavntapet i ekspopriasjons- og naturfredningssaker’ i Lov og Rett utgave 06/2017.