Fra 1. januar 2019 har Lund & Co fått to nye partnere, advokat (H) Jon Wessel-Aas og advokat Håkon Holm Westad.

Jon Wessel-Aas har tidligere vært partner i Bing Hodneland. Håkon Holm Westad har vært ansatt i Lund & Co siden 2011 og rykker opp fra stillingen som senioradvokat i firmaet.

Lund & Co ønsker begge velkommen som nye partnere!