Etter at Terra slo seg selv konkurs og skandalen var et faktum, har Lund & Co bistått de åtte berørte kommunene. Etter 11 års arbeid har kommunene lykkes med å redusere sine tap med 2/3 deler.

Les artikkelen her