Våre trer nye partnere er i dag senioradvokater i Lund & Co

  • Hanne Strand har vært ansatt i Lund & Co siden 2008. Hun var politifullmektig i Midtre Hålogaland politidistrikt fra 2012 til 2014.
  • Ina Storstrøm har vært ansatt i Lund & Co siden 2010.
  • Norunn Løkken Sundet har vært ansatt siden 2016. Hun har tidligere vært utreder og fungerende utredningsleder i Høyesterett, der hun var ansatt fra 2002 til og med 2015. Hun har også vært konstituert tingrettsdommer i Drammen tingrett og Follo tingrett, og dommerfullmektig ved Oslo byfogdembete.