I Oslo tingretts dom av 10. april 2019 ble TV 2 frifunnnet på alle punkter i et søksmål der det tyske konsernet PM International krevde 70 millioner kroner i erstatning for påstått ærekrenkende omtale i reportasjer i programseirien “Helsekontrollen”. Saken og dommen er omtalt blant annet i Dagens Næringsliv i dag. Lund & Co ved advokat Jon Wessel-Aas representerer TV 2 i et ærekrenkelsessøksmål anlagt av det tyske konsernet PM International AG.

Her kan du lese selve dommen. Dommen er ikke rettskraftig.