Tvistespørsmålet var om en kontrakt mellom tidligere eier av en eiendom med fall og Vestfold Kraftselskap AS (nå Skagerak Kraft AS) overførte eiendomsretten til fallet til kraftselskapet. Kommunen kjøpte senere eiendommen og mente å være eier av fallretten, noe som ble bestridt av Skagerak Kraft AS i forbindelse med utarbeidelse av konsesjonssøknad for utbygging av fallet. Kommunen vant frem med fulle sakskostnader i Valdres tingrett og senere i Eidsivating lagmannsrett. Kommunen ble representert av advokat Karianne Aamdal Lundgaard i Lund & Co. Dommen er omtalt i bladet Energi – 7/2015 – og artikkelen kan du lese her: Skagerak tapte fallrett