For et år det har vært! Med takk for “annerledesåret” som nå har gått, ser vi frem i mot et innholdsrikt, spennende og forhåpentligvis sosialt 2022.