Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår bedrifter og privatpersoner og har en stor oppdragsmengde for offentlig sektor. En særlig spesialitet er analyser og målrettet rettspolitisk arbeid for ulike interesser. Vi har en relativt liten, men kompetent administrasjon, som også utfører selvstendige oppgaver overfor flere av våre klienter.

Vi søker advokatsekretær / advokatassistent med tiltredelse så snart som mulig

Som advokatsekretær i Lund & Co vil du få en sentral rolle i firmaets virksomhet, både overfor firmaets advokater, klienter og domstolene. Du må beherske IT-verktøy som sikrer korrekt og trygg kommunikasjon mellom klient, advokat og rettsinstansene, være serviceinnstilt og en god lagspiller.

Arbeidsoppgavene består blant annet i:
Generell bistand til advokater
Utarbeidelse av dokumenter, faktiske og juridiske utdrag
Kildeinnhenting fra Lovdata Pro og andre relevante rettskilder
Utarbeidelse av oversikter, presentasjoner mv.
Korrekturlesing
Redigering av hjemmesider, utarbeidelse av nyhetsbrev mv.
Bistå økonomiansvarlig med fakturering/regnskap
Tilrettelegger for firmaets arrangementer, møter mv.
Arkivering
Telefon (resepsjon)
Post- og dokumenthåndtering – både manuelt og elektronisk

Hva vi forventer:
God skriftlig fremstillingsevne på norsk og gjerne også engelsk
Relevant utdanning
God kunnskap om Excel, Word, PowerPoint og Outlook
God kunnskap om Altinn, Aktørportalen, Lovdata Pro, samt nettbaserte løsninger for utarbeidelse av utdrag er en fordel
Gjerne erfaring med regnskapsføring, men ikke et krav
At du er serviceinnstilt
At du er flinkt til å håndtere mennesker
At du er en lojal lagspiller
At du kan ta i et tak med andre oppgaver når det trengs

Vi tilbyr:
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
En likestilt bedrift med god kjønnsbalanse
Kolleger med solid faglig kompetanse, som gjerne deler sin kunnskap
Dybdeinnsikt i spesifikke bransjer
Et hyggelig sosialt miljø
Konkurransedyktige betingelser

Vi ser gjerne at du har noen års erfaring som advokatsekretærer / advokatassistent, men også kandidater med annen relevant erfaring kan søke.

Søknad med CV, attester og kopi av vitnemål/karakterutskrift sendes inn på våre hjemmesider www.lundogco.no på CVideo, eller på e-post til Mariann Hernes Brynlund mhb@lundogco.no