Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Partner i Lund & Co, Jon Wessel-Aas, har bidratt med et kapittel om ansattes ytringsfrihet i en ny bok om varsling, som gis ut på Universitetsforlaget i mars 2020...

Lund & Co vant Advokatforeningens talentpris i 2018
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Advokatsekretær /advokatassistent med god IT-kompetanse

Lund & Co er blant de mest kompetente og erfarne advokatmiljøene på sine rettsområder, innen rådgivning og prosedyre. Vi bistår...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Forbrukerrådet arbeider for at forbrukernes interesser i strømmarkedet ivarets. Som et ledd i dette arbeidet vil Forbrukerådet gjennom sine digitale tjenester gi forbrukerne hjelp til selvhjelp...

Caroline og Gitte i Høyesterett 30. oktober 2019
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har idag 15. november 2019 avsagt dom i ankesak fra Sel kommune med USS som partshjelper. Kommunen og USS vant saken, og ble tilkjent fulle saksomkostninger.

Jølstra kraftverk
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett avslo 7. november 2019 anken fra Sunnfjord Energi i Jølstra Kraft-saken. Saken om fallerstatning langs Jølstra er dermed endelig avgjort i favør av grunneierne.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Maria Bakke kommer fra stilling som utreder i Høyesterett, og tiltrer som advokat i Lund & co fra 1. februar 2020.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Caroline Lund representerte USS som partshjelper til Sel kommune i sak om reguleringsplaners virkning for rettigheter som har oppstått før reguleringsplan ble vedtatt. Sel kommune var representert...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Siv Myrvold-Torsnes kommer fra stilling som utreder i Høyesterett og starter i Lund & Co i januar 2020. 

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co ved advokat Jon Wessel-Aas bisto en lærer som hadde fått skriftlig advarsel fra kommunen for sine ytringer som privatperson på Facebook. Læreren vant...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co advokatene Per Andreas Bjørgan, Hilde Kristin Ellingsen og Chirsti Erichsen Hurlen som fører gruppesøksmålet mot staten, er sterkt kritisk til hvordan norske helsemyndigheter har...

Sider