This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Om Lund & Co

Medlemskap og samarbeid

Lund & Co er et uavhengig advokatfirma

Lund & Co samarbeider med andre juridiske miljøer ved behov. Etter mange år i bransjen har vi etablert et stort nettverk, og vi knytter til oss annen faglig spisskompetanse i saker som involverer naturfaglige, tekniske eller økonomiske spørsmål.

Medlemskap og tillitsverv

Advokatene i Lund & Co er alle medlemmer av Advokatforeningen.

Caroline Lund er medlem av JUS fagutvalg for energi, naturressursforvaltning og klima, og har tidligere sittet to perioder i Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass. Hun har også vært medlem av Statnetts brukerråd over en periode på åtte år, og deltatt i flere regjeringsoppnevnte lovutvalg: Kraftskatteutvalget, Hjemfallsutvalget og Samerettsutvalget (SRUII).

Stein Erik Stinessen ble oppnevnt som medlem av Advokatforeningens lovutvalg for energirett, vannkraft, olje og gass i 2015. Han har tidligere ledet Juristenes etterutdanningsenter (JUS) fagutvalg for plan- og bygningsrett, og har vært medlem av Kraftskatteutvalget, Hjemfallsutvalget og ekspertgruppen for Biomangfoldutvalget. Stinessen deltar også i Olje- og energidepartementets kontaktutvalg for energi.