This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Eiendomsskatt

Lund & Co er blant landets ledende advokatfirmaer på eiendomsskatt

Lund & Co har en omfattende eiendomsskattekompetanse. Eiendomsskatten er en kommunal skatteordning og Lund & Co rådgir kommuner i forbindelse med innføring av eiendomsskatt, herunder takseringsprosessen. Advokatene i Lund & Co underviser kommunenes politikere, eiendomsskattekontor og takstnemder i eiendomsskatt og har utviklet et eget kursprogram om eiendomsskatt.

Lund & Cos arbeid omfatter også rettspolitisk rådgivning overfor sentrale myndigheter. Lund & Co har deltatt i regelutviklingen som medlemmer av lovutvalg som har omhandlet eiendomsskatt.

Vi bistår også i klagesaker og tvistesaker for alle rettsinstanser, og våre advokater har prosedert flere av eiendomsskattesakene som er av gjort av Høyesterett.

Oppdragsgivere

Lund & Cos bistand innenfor eiendomsskatt er primært rettet mot kommuner, men vi bistår vi også bedrifter og enkeltpersoner innenfor dette saksområdet.