This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser – anbud

Samlet gjør det offentlige innkjøp for over 430 milliarder kroner. Kommunalforvaltningen alene gjør innkjøp for over 160 milliarder kroner. Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter samt offentligrettslige organer er underlagt regelverket om offentlige anskaffelser ved innkjøp av varer eller tjenester, eller ved utføring av bygge- og anleggsarbeider.

Anskaffelsesreglene skal sikre at leverandører har lik tilgang til det offentlige markedet og at det er konkurranse på like vilkår. Reglene skal bidra til at det offentliges utgifter begrenses, samt hindre korrupsjon i offentlig sektor.

Lund & Cos bistand ved offentlige anskaffelser

Lund & Co rådgir i anskaffelsesprosesser for både oppdragsgivere og leverandører. Vi bistår i forbindelse med kravspesifikasjoner, kontraktsvilkår og øvrig konkurransegrunnlag, kvalitetssikring av tilbud fra leverandører, evaluering av tilbud, avvisningsspørsmål og klager.

Lund & Co har gjennom mange år opparbeidet seg en særlig kompetanse med anbudsprosesser for kraftkontrakter, forvaltningsavtaler og drift og utleie av kraftverk.

Vi bistår også i saker for domstolene, både for norske domstoler og for EFTA- og EU-domstolen.