Lund & Co-advokatene Stein Erik Stinessen og Karianne Aamdal Lundgaard har lang erfaring i å bistå kommuner med miljøforbedringsprosesser i vannkraftregulerte vassdrag. I et innlegg i bladet Energi fra august 2017 skriver de to om den viktige balansen mellom fornybar vannkraftproduksjon – som sentral i det grønne skiftet – og ivaretakelse av de lokale natur- og miljøverdier. Det er den samme balansen som EUs vanndirektiv fra 2000 er ment å ivareta, og som er implementert i norsk rett gjennom vannforskriften. Innlegget kan du lese her: Energi-artikkel august 2017