Sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner skapte stor politisk debatt. Nå pågår debatten for fullt om å reversere prosessene og dele opp sammenslåtte kommuner og fylkeskommuner. Mange ansatte følger spent med og lurer på hva som vil skje med sine ansettelsesforhold.

Får de beholde jobben de har hatt etter sammenslåingen, og hva med arbeidsvilkår som arbeidssted og lønn, blir de endret?

Kommunestyrer og fylkesting som ønsker en deling, har knapp tid. Regjeringen har gitt frist til 1. mars 2022 for å søke departementet om deling. For politikere som vurderer deling, og for de som skal gjennomføre politiske vedtak om det etterpå, er det viktig å være klar over at en delingsprosess byr på noen arbeidsrettslige utfordringer.

Kommunene bør ikke gjennomføre en prosess der alle ansatte fristilles og må søke på stillinger i de nye organisasjonene

Å gjennomføre en kommunedeling på en riktig og god måte, er ikke helt enkelt, og vil reise mange av de samme arbeidsrettslige spørsmålene kommunene sto overfor ved sammenslåingen.

Les hele artikkelen i Dagens Næringsliv.