This website requires JavaScript.
Hopp til innhold
Kompetanse

Arbeidsrett

Lund & Cos arbeidsrettskompetanse

Lund & Co har gjennom flere år opparbeidet seg solid kompetanse i arbeidsrettssaker og bistår offentlige og private virksomheter, arbeidstakere og fagforeninger.

Vi er organisert for å kunne gi våre klienter effektive og høyt kvalifiserte råd innen både individuell og kollektiv arbeidsrett. Våre arbeidsrettsadvokater kan gi bistand innenfor hele spekteret av arbeidsrettslige problemstillinger.

Vi er opptatt av å finne praktiske løsninger på klienters problemstillinger på en effektiv måte. Om ikke sakene løses ved forhandlinger, bistår vi i konkrete tvistesaker for de alminnelige domstoler og Arbeidsretten. Flere av våre advokater innenfor arbeidsrett har ført saker for Høyesterett.

Hva kan vi bistå med?

 • Oppsigelser og avskjed
 • Sluttavtaler og andre forhandlinger
 • Varslingssaker, granskning og arbeidsmiljøkonflikter
 • Omorganiseringer og nedbemanninger
 • Virksomhetsoverdragelse
 • Oppkjøp og fusjoner
 • Ansettelsesavtaler og konsulentavtaler
 • Innleie eller midlertidige ansettelser
 • Pensjon
 • Diskriminering og trakassering
 • Oppfølging av sykmeldte
 • Incentivordninger, bonus – og aksjeopsjonsprogrammer
 • Konkurranseklausuler
 • Personvern og GDPR
 • Tariffavtaler
 • Internasjonale arbeidsforhold
 • Prosedyre og tvisteløsning