Partner i Lund & Co, Jon Wessel-Aas, har bidratt med et kapittel om ansattes ytringsfrihet i en ny bok om varsling, som gis ut på Universitetsforlaget i mars 2020.

Boken er en antologi, med bidrag fra flere fagpersoner, der hovedtemaet er varsling i arbeidslivet. Kapittelet som Jon Wessel-Aas har skrevet, er en fremstiling av gjeldende rett om når ansattes ytringsfrihet kan begrenses av lojalitetsplikten i arbeidsforhold. Dette et av mange områder innenfor ytringsfriheten som Wessel-Aas har arbeidet med som advokat, både gjennom rådgivning til både private og offentlige virksomheter, fagforeninger og enkeltansatte, og ved å ha representert enkeltpersoner i flere klagesaker for Sivilombudsmannen, sist i saken som er omtalt her. Denne kompetansen inngår i Lund & Cos generelle kompetanse på arbeidsrett.