Lund & Co søker flere medarbeidere. Vi har fortiden følgende ledige stillinger:

  • Advokater/advokatfullmektiger. Både ferske kandidater og erfarende advokater.
  • Regnskapsmedarbeider. Heltid for snarlig tiltredelse.
  • Traineer. Til traineestillingene er det en fordel at du er ferdig med 3. avdeling.
  • Kantinemedarbeider/bud til deltidsstilling/engasjement.

Du kan lese mer om stillingene under “Karriere”. Der finner du også opplysninger om søknadsprosessen og hvordan du enkelt kan sende inn søknad på CVideo

Du kan også ta kontakt med vår administrasjonsleder Mariann Hernes Brynlund mhb@lundogco.no.