Vilde Weisser begynte som trainee i Lund & Co høsten 2019, og har siden vært en viktig del av firmaet både faglig og sosialt. Hun ble fast ansatt som advokatfullmektig i august 2021. Vilde har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2021. Hun har også vært på utveksling ved Háskóli Íslands.

Vilde jobber særlig med energi, miljø og naturressursrett, forvaltningsrett og EU-/EØS-rett, og er blant annet fast juridisk rådgiver i sekretariatet til Landssammenslutninga av Vasskraftkommunar (LVK).

Av ulike årsaker har Vilde satt firmarekord i antall gjennomførte saker for domstolene som advokatfullmektig. Blant annet tok det over fire måneder fra hun prosederte en sak over fire dager i Oslo tingrett høsten 2023 til dom forelå. Sakene Vilde har prosedert så langt har dreid seg om alt fra straffansvar for sivil ulydighet i forbindelse med klimademonstrasjoner til fastsettelse av eiendomsskatt på større næringseiendommer og vannkraftanlegg. Tre av sakene har hun prosedert i både førsteinstans og i ankerunden. Det er ikke mange advokatfullmektiger som har prosedert tre ganger i lagmannsretten! Nå har Vilde endelig og velfortjent fått sin advokatbevilling bekreftet fra tilsynsrådet, og vi gratulerer.

Vi er stolte av å ha Vilde på laget!

Ta gjerne kontakt med Vilde her