Home / Nyheter

Nyheter

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Høyesterett har besluttet at anken fra ACE og fra Hattfjelldal nektes fremmet. Med dette er det satt punktum for kommunenes søksmål mot ACE, lagmannsrettens dom er rettskraftig. 

...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

I 2009 ble det bygd et småkraftverk i Virakelva i Narvik på grunnlag av avtale med de to grunneierne langs elva. Hålogaland lagmannsrett ga i dom 27. juni 2016 eierne i et større jordbrukssameie...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

LVK og fylkeskommunene vant enstemmig i Høyesterett i saken om leveringssikkerhet for konsesjonskraft (force majeure) mot Hydro og Energi Norge.

Dommen er svært gledelig for kommunene og...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

NRK dekker saken om skuddpremie hvor Advoktatfullmektig Lasse Gommerud Våg hos Lund & Co DA representerer Møre og Romsdal Sau og Geit.

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Vi gratulerer partner i Lund & Co, Per Andreas Bjørgan, som idag har fått møterett for Høyesterett.

Per Andreas kom til Lund & Co fra stillingen som konkurransedirektør i Eftas...

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har en omfattende prosedyrevirksomhet for alle rettsinstanser. Denne vinteren og våren har Lund & Co deltatt i flere omfattende saker, og prosedert tre saker for Høyesterett

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Lund & Co har ansatt to nye advokatfullmektiger

Hytte Manshausen i Steigen, arkitekt Snorre Stinessen, foto: Siggen Stinessen
Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Regjeringen foreslår to endringer i eiendomsskatteloven:

1. Kommuner som har innført eiendomsskatt i hele kommunen får adgang til å frita fritidseiendommer for eiendomsskatt.

2....

Advokatfirmaet Lund & Co DA-nytt

Borgarting lagmannsrett opprettholder dommen fra Oslo tingrett i søksmålet mellom kommunene og forsikringsselskapet til Terra - ACE. Lagmannsretten legger i dommen til grunn at Terra var...

Sider